Ново

За много мюсюлмани, Ислямът е само закони и правила, които са много точни.

От кафето до чековете и три-степенно меню, ислямският свят ни е дал много новости, които ги приемаме за даденост в нашия живот.

В трудността за Аллах си спомни
притвори очи...
Ето ни - вкъщи, а сякаш сме бездомни.
Непризнателни за всичко, което Аллах ни дари.

Видео

Нашид "Аллаху" - изпълнители: Labbayk (feat. Yousuf Younus Al Blüshi & Coskun)

Прекрасно четене на сура Фатиха.

Избрано

В трудността за Аллах си спомни
притвори очи...
Ето ни - вкъщи, а сякаш сме бездомни.
Непризнателни за всичко, което Аллах ни дари.

За много мюсюлмани, Ислямът е само закони и правила, които са много точни.

Думата إِلَـٰهَ има много значения, като най-често е превеждана като المَعْبُوْد (“Бог, божество”).

Аят на седмицата

Кажи: “Кое нещо е най-голямо за свидетелство?” Кажи: “Аллах е свидетел между мен и вас. Този Коран ми бе разкрит с откровение, за да предупредя с него вас и всеки, до когото стигне. Нима свидетелствате, че с Аллах има други богове?” Кажи: “Аз не свидетелствам.” Кажи: “Единственият Бог е Той и съм невинен за това, което съдружавате.”

/ 6:19 /